Støtt gruppesøksmålet mot Sector Alarm og Verisure

I løpet av 2019 og 2020 ble Sector Alarm og Verisure ilagt gebyrer av Konkurransetilsynet på til sammen over 1,2 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om salg av boligalarmer. Sammenlagt har aktørene over 400.000 kunder og er de største i det norske markedet. Alarmkundeforeningen arbeider nå aktivt med et gruppesøksmål på vegne av de berørte kundene.

Bli gratis medlem i Alarmkundeforeningen og støtt gruppesøksmålet.

Bli gratis medlem
Gruppesøksmålets status
17. februar 2020 - Alarmkundeforeningen er stiftet
26. april 2021 - Alarmkundeforeningen.no er lansert
3. mai 2021 - Forespørsel om innsyn i saksdokumentene er sendt til Konkurransetilsynet
12. mai 2021 - Konkurransetilsynet har innvilget innsyn i saksdokumentene
1. juli 2021 - Stevning er sendt til Sector Alarm og Verisure
22. desember 2021 - Oslo tingrett har avvist gruppesøksmålet
2. februar 2022 - Avgjørelsen til Oslo tingrett er anket til Borgarting lagmannsrett
9. september 2022 - Avgjørelsen til Borgarting lagmannsrett er anket til Høyesterett
Om saken

Konkurransetilsynet startet etterforskningen av Sector Alarm og Verisure i 2017 og har avdekket ulovlig prissamarbeid og deling av geografiske markeder. Samarbeidet pågikk i perioden 2011 til 2017 og innebar omfattende kontakt, utveksling av markedsstrategier, og avtaler om å ikke selge boligalarmer til hverandres kunder gjennom dørsalg. Ved å oppfordre hverandre til å overholde det ulovlige samarbeidet har Sector Alarm og Verisure klart å opprettholde og stabilisere markedsdelingen, noe som kan ha ført til at selskapenes kunder har betalt overpris i mange år.

– Å samarbeide slik Sector Alarm og Verisure har gjort er et alvorlig brudd på konkurranseloven, og kan ha ført til dyrere boligalarmer. Markedsdeling er en svært alvorlig overtredelse av konkurranseloven, og gebyrene i denne saken underbygger dette, sa Hanne Dahl Amundsen, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.

Erfaringer fra andre europeiske land viser at det ikke er uvanlig at en overpris i kartellsaker ligger på mellom 10 og 20 prosent. Norsk erstatningsrett åpner for at kunder som er påført tap som følge av slike ulovlige samarbeid har krav på erstatning.

Alarmkundeforeningens gruppesøksmål vil fremme erstatningskravet for den sannsynlige overprisingen, som estimeres til å være på mellom 1 og 2 milliarder kroner. Vår målsetning er å tilbakeføre mer enn 90 prosent av den tilkjente erstatningen til de berørte alarmkundene.

Bli gratis medlem i Alarmkundeforeningen eller støtt oss økonomisk.

Om foreningen

Alarmkundeforeningen er en selveiende og frittstående medlemsorganisasjon som har til formål å søke økonomisk kompensasjon til kunder som er påført økonomisk tap som følge av ulovlig samarbeid mellom Sector Alarm og Verisure.

Medlemskap er gratis og åpent for alle privatpersoner i Norge som har vært kunde i ett av eller begge alarmselskapene Sector Alarm AS og Verisure AS i hele eller deler av perioden 2011 til 2017, med unntak for ansatte, tidligere ansatte og deres nærstående.

I 2020 tilkjente Høyesterett 180.000 fondskunder i DNB en erstatning på til sammen 350 millioner kroner for feilaktig markedsføring. Alarmkundeforeningens gruppesøksmål mot Sector Alarm og Verisure kan bli en tilsvarende historisk milepæl i norsk rettshistorie.

Vi samarbeider med Therium, som ble etablert i 2009 og er en av verdens ledende tilbydere av søksmålsfinansiering. Therium har erfaring fra tilsvarende gruppesøksmål internasjonalt. Therium finansierer gruppesøksmålet gjennom å garantere for advokatkostnadene, og vil få dette utlegget og sitt suksesshonorar tilbake, dersom foreningen vinner frem i saken.

Gruppesøksmålet er lett å slutte seg til, medfører ingen kostnader eller økonomiske risikoer for den enkelte, og krever heller ingen innsats eller deltakelse fra våre medlemmer. Les mer om Alarmkundeforeningen og vårt formål på siden for vilkår og vedtekter.

Bli gratis medlem i Alarmkundeforeningen eller støtt oss økonomisk.

Våre hovedsamarbeidspartnere
Send oss dine spørsmål