Høyesterett har besluttet at Alarmkunde­foreningens gruppesøksmål ikke kan fremmes

Høyesterett har ved kjennelse 5. juni 2023 besluttet at saken anlagt av Alarmkundeforeningen mot Sector Alarm og Verisure ikke kan fremmes til behandling for domstolene.

Høyesterett viste til at gruppemedlemmene ikke kan pålegges ansvar for utgifter i utmeldingssøksmål, og kom videre til at tvisteloven ikke åpner for at grupperepresentanten kan kreve kostnader ved ekstern søksmålsfinansiering dekket gjennom avkortning i eventuell erstatning til gruppemedlemmene.

På bakgrunn av dette kan ikke foreningen gå videre med saken fordi det ikke er mulig etter norsk rett å finansiere søksmålet mot alarmselskapene. Alarmkundeforeningen har forsøkt å få til alternativ finansiering, men har ikke lykkes med dette.

Styret har derfor bestemt å oppløse Alarmkundeforeningen da det ikke viser seg å være grunnlag for videre drift som følge av manglende ekstern finansiering og som ikke gjør det mulig å oppnå foreningens formål.

Vi takker våre medlemmer og alle som har støttet vår sak! 💙

Gruppesøksmålet til Alarmkundeforeningen kan ikke fremmes