Hva skjer med gruppesøksmålet til Alarmkunde­foreningen?

Det kan muligens virke som at lite har skjedd siden vi tidligere i år tok ut stevning mot Sector Alarm AS og Verisure AS, men i realiteten har det meste foregått på et prosessuelt nivå. Alarmkundeforeningens prosessfullmektig, advokat Jan Magne Langseth, forklarer hvilke utfordringer vi står overfor.

– Det er første gang et slikt søksmål prøves i Norge, og jeg har derfor også forventet at det ville kunne ta tid før spørsmålet ble avklart. Oslo tingrett har enda ikke tatt stilling til om søksmålet kan fremmes med Alarmkundeforeningen som grupperepresentant på vegne av alle kundene, og alarmselskapene argumenterer nå med at søksmålet må avvises og at retten ikke kan ta stilling til kundenes erstatningskrav mot dem, sier Langseth.

Alarmselskapene forlanger individuell behandling av alle krav

Alarmselskapene mener at alle krav skal behandles individuelt fordi man ikke kan se på gruppens tap samlet. Dette betyr i så fall at ethvert krav mot Sector Alarm og Verisure må individuelt fremmes av hver enkelt kunde. I og med at de enkelte kravene er relativt små sammenlignet med kostnaden ved å gå til sak for enkeltkunder, kan dette bety at det ikke blir videre rettsprosess om alarmselskapenes argumentasjon blir hørt. I så fall vil alarmselskapene i praksis kunne gå helt fri selv om de har begått alvorlig konkurransekriminalitet som har resultert til ileggelse av rekordstore historiske bøter.

– Slik argumentasjon ble for øvrig også brukt av DNB i 2017 da Forbrukerrådet anla et gruppesøksmål på vegne av bankens fondskunder. DNB ble til slutt likevel dømt til å betale erstatning til 180.000 av sine kunder, bemerker Langseth.

Anfører lovstridig finansiering av gruppesøksmålet

Et annet argument som benyttes er at finansieringen av søksmålet strider mot norsk rett. Kjernen i argumentasjonen er at finansieringen ikke kan komme til fradrag i et eventuelt utmålt erstatningsbeløp fordi dette vil bli en indirekte økonomisk belastning for kundene. Dette betyr at foreningen ikke kan fremme kravet på vegne av kundene fordi fradrag av finansieringskostnader fra erstatningsbeløpet som tilkjennes alarmkundene påstås å være lovstridig.

Langseth påpeker at det er viktig å merke seg at ingen av kundene eller medlemmene i foreningen har måttet bidra økonomisk og vil heller ikke måtte stå overfor økonomisk ansvar uavhengig av søksmålets utfall.

I tillegg har alarmselskapene argumentert for at Alarmkundeforeningen, som en ideell organisasjon, ikke kan opptre som representant for gruppen finansiert av Therium fordi Therium ikke har tillatelse til å finansiere søksmål for ikke-profesjonelle kunder.

Langseth forventer avklaring innen kort tid

– Oslo tingrett vil antakelig i løpet av relativt kort tid ta stilling til om søksmålet skal kunne fremmes. Vi vil den 25. november kommentere alarmselskapenes siste innsigelser fremsatt til Oslo tingrett, sier Langseth.

Langseth bemerker også at en endelig avgjørelse i Verisure sin klagesak som behandles av Konkurranseklagenemnda vil komme mot slutten av november. På bakgrunn av at Sector Alarm allerede har godtatt boten de ble varslet i 2019, er det derfor kun det endelige vedtaket om boten på 766 millioner kroner til Verisure som forventes avgjort før årsskiftet.

Les også

Verisure vil anke «rabattert» gebyr på 766 millioner kroner
Sector Alarm godtar gebyr på 467,3 millioner kroner
Sector Alarm og Verisure ilagt milliardbot av Konkurransetilsynet

Foto: NTB (Terje Bendiksby)

Oslo tingrett vil snart ta stilling til om Alarmkundeforeningens gruppesøksmål kan fremmes