Personvern

Sist oppdatert 18.04.2021

Våre regler for personvern gjelder for de som bruker vårt nettsted, de som ønsker å støtte oss økonomisk og de som ønsker å bli medlem i Alarmkundeforeningen

1. Om reglene for personvern og den behandlingsansvarlige

Våre regler for personvern forklarer hvilke personopplysninger Alarmkundeforeningen behandler, hvordan de behandles, og formålet og grunnlaget til behandlingen. Reglene forklarer også hvilke rettigheter du har og hvordan rettighetene kan håndheves med hensyn til vår behandling av personopplysninger.

Alarmkundeforeningen, organisasjonsnummer 824 661 022, er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger. Dette betyr at vi er ansvarlig for å bestemme formålene med behandlingen av personopplysninger i forbindelse med behandlingsaktivitetene og for å overholde personvernlovgivningen.

Spørsmål og henvendelser som gjelder vår behandling av personopplysninger kan rettes til personvern@alarmkundeforeningen.no.

2. Behandlingens formål, personopplysningene som behandles og behandlingens rettslige grunnlag

Det overordnede formålet bak Alarmkundeforeningens behandling av personopplysninger er prosessen med å søke økonomisk kompensasjon fra alarmselskapene Sector Alarm AS og Verisure AS. Mer informasjon om denne prosessen er tilgjengelig på vår forside.

Vi må på bakgrunn av dette formålet behandle enkelte personopplysninger ved administrasjon av de som bruker vårt nettsted, de som ønsker å støtte oss økonomisk og de som ønsker å bli medlem i Alarmkundeforeningen. Personopplysningene som brukes i forbindelse med prosessen med å søke økonomisk kompensasjon vil være anonymiserte.

2.1. Administrasjon av de som bruker vårt nettsted

Dersom du bruker kontaktskjemaet på vårt nettsted, vil vi behandle følgende personopplysninger om deg:

 • Navn
 • E-post
 • Telefonnummer

For at du skal kunne abonnere på vårt nyhetsbrev, må Alarmkundeforeningen lagre din e-postadresse. Dersom du ikke lenger ønsker å motta vårt nyhetsbrev, kan du klikke på lenken helt nederst i nyhetsbrevet vi har sendt deg for å slette din e-postadresse fra våre systemer.

Ved abonnering på vårt nyhetsbrev vil du også kunne motta markedsføring fra Alarmkundeforeningen og våre samarbeidspartnere. Vi står selv for utsendelse av all markedsføring for våre samarbeidspartnere og du kan reservere deg fra mottak av markedsføring ved å klikke på lenken helt nederst i en slik e-post.

2.2. Administrasjon av de som ønsker å støtte oss økonomisk

Alarmkundeforeningen må behandle følgende personopplysninger for alle som ønsker å gi støtte økonomisk:

 • Avsenders navn
 • Avsenders kontonummer
 • Avsenders bank
 • Betalingsreferanser

2.3 Administrasjon av de som ønsker å bli medlem

Alarmkundeforeningen må behandle personopplysninger for å kunne registrere og administrere medlemmer, samt kontrollere medlemskrav i henhold til våre vilkår og vedtekter. For å bli medlem på Alarmkundeforeningens nettsted må du oppgi følgende personopplysninger:

 • Fornavn
 • Etternavn
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • Hvilket av alarmselskapene du har vært kunde hos i hele eller deler av perioden 2011 til 2017
 • Om du er, eller har vært, ansatt i Sector Alarm AS eller Verisure AS
 • Om du har samboer eller ektefelle som er, eller har vært, ansatt i Sector Alarm AS eller Verisure AS

Ved å bli medlem samtykker du til mottak av vårt nyhetsbrev, og markedsføring fra Alarmkundeforeningen og våre samarbeidspartnere på e-post. Vi står selv for utsendelse av all markedsføring for våre samarbeidspartnere og du kan reservere deg fra mottak av nyhetsbrev og markedsføring ved å klikke på lenken helt nederst i en slik e-post.

Medlemmer av Alarmkundeforeningen vil også få mulighet til å delta i frivillige og anonyme spørreundersøkelser. Vi knytter ikke spørreundersøkelser til våre medlemmer eller deres personopplysninger. Du kan reservere deg fra mottak av informasjon om spørreundersøkelser ved å klikke på lenken helt nederst i en slik e-post.

3. Behandlingens rettslige grunnlag

Alarmkundeforeningens rettslige grunnlag for å innhente personopplysninger er:

 • Rettslige prosesser
  Rettslig forpliktelse eller legitim interesse, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 c eller f 
 • Administrasjon av brukerne av vårt nettsted
  Berettiget interesse, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 f
 • Administrasjon av mottatt økonomisk støtte
  Berettiget interesse, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 f
 • Administrasjon og adskillelse av medlemmer
  Berettiget interesse, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 f
 • Kontroll av medlemskrav i henhold til våre vilkår og vedtekter
  Berettiget interesse, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 f
 • Formidling av relevant informasjon til forespørrende medlemmer og brukere
  Berettiget interesse eller samtykke, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 f og a
 • Utførelse av markedsføringsarbeid på vegne av oss og våre samarbeidspartnere
  Samtykke, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 a

Lov om behandling av personopplysninger

4. Informasjonskapsler (cookies)

Alarmkundeforeningen bruker forskjellige typer informasjonskapsler til å aktivere grunnleggende funksjoner, styre brukeropplevelsen, analysere brukeradferd og hjelpe til med målrettet markedsføring på vårt nettsted. Informasjonskapsler kan brukes både av oss og våre samarbeidspartnere, og til å samle inn personopplysninger.

Informasjonskapsler som aktiverer grunnleggende funksjoner og er nødvendige for at nettstedet skal fungere best mulig kan ikke deaktiveres. Ved å bruke Alarmkundeforeningens nettsted samtykker du til vår bruk av nødvendige informasjonskapsler. For å bruke informasjonskapsler som ikke er nødvendige til å aktivere grunnleggende funksjoner på vårt nettsted, trenger vi ditt samtykke. Du kan når som helst endre eller trekke tilbake ditt samtykke .

Dersom du velger å blokkere, ikke akseptere eller slette informasjonskapsler kan du oppleve redusert funksjonalitet på vårt nettsted.

Les mer om informasjonskapsler og hvordan vi bruker dem
Lov om elektronisk kommunikasjon

5. Mottakere av personopplysninger

I den grad det er nødvendig, vil personopplysninger deles med våre samarbeidspartnere som er underlagt taushetsplikt og offentlige etater dersom overleveringsplikt følger vedtak fattet i samsvar med lov eller forskrift.

Våre tredjeparts leverandører av tjenester for blant annet webhotell, økonomisystemer, betalingsoverføringer, brukeradferdsanalyser og markedsføring, vil i enkelte tilfeller ha tilgang til personopplysninger for å kunne tilby slike tjenester til oss. Våre tredjeparts tjenesteleverandører har ikke tillatelse til å bruke personopplysningene de har tilgang til for andre formål foruten om de som er forbundet med tjenestene de utfører for oss.

6. Informasjonssikkerhet

Alarmkundeforeningen behandler personopplysninger på en sikker måte og har etablert prosedyrer som tilfredsstiller kravene som er beskrevet i personvernlovgivningen. Sikkerhetstiltakene er tekniske, kontraktsmessige og organisatoriske. Vi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i alle sentrale systemer Alarmkundeforeningen bruker til å behandle personopplysninger. 

Kun personell med behov for tilgang til å kunne utføre sine arbeidsoppgaver har innsyn til personopplysningene som behandles av Alarmkundeforeningen.

7. Sletting av personopplysninger

Alarmkundeforeningen vil slette personopplysninger når det ikke lenger er behov for å beholde dem til de formålene de ble samlet inn for i samsvar med punkt 2.

Dersom du ønsker å avslutte ditt medlemskap, vil Alarmkundeforeningen slette alle dine personopplysninger 90 dager etter at bekreftelse på utmelding er mottatt. Årsaken til at vi oppbevarer dine personopplysninger i 90 dager er for at du enkelt skal kunne gjenoppta medlemskapet ditt ved ønske om dette. Ved innmelding i Alarmkundeforeningen 90 dager etter at bekreftelse på utmelding er mottatt, må nytt medlemskap opprettes.

Alarmkundeforeningen forbeholder seg retten til å oppbevare visse typer personopplysninger i lengre tid dersom oppbevaring er nødvendig for å løse tvister eller overholde våre vilkår og vedtekter, samt tekniske og juridiske krav eller begrensninger tilknyttet vår sikkerhet, integritet, og drift.

8. Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn til og retting eller sletting av dine personopplysninger. Du har også rett til å kreve begrenset behandling, motsette deg behandlingen, og be om dataportabilitet og automatiske avgjerder. Dersom behandlingen av dine personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke tilbake dette samtykket. 

Dersom du har spørsmål eller ønsker å klage på Alarmkundeforeningens behandling av personopplysninger kan du benytte kontaktinformasjonen angitt i punkt 1. Du har også rett til å klage på Alarmkundeforeningens behandling av personopplysninger til Datatilsynet, men vi håper at du velger å kontakte oss først.

9. Personopplysninger om mindreårige

Alarmkundeforeningen samler ikke bevisst inn personopplysninger om mindreårige. Dersom Alarmkundeforeningen blir oppmerksom på å ha utilsiktet samlet inn opplysninger om personer under 18 år, vil slike personopplysninger slettes umiddelbart.

10. Endringer i reglene for personvern

De til enhver tid gjeldende regler for personvern vil være tilgjengelig på Alarmkundeforeningens nettsted. Alarmkundeforeningen forbeholder seg retten til å kunne utføre endringer i våre regler for personvern og kommunisere slike endringer på vårt nettsted eller e-post.