Sector Alarm og Verisure ilagt milliardbot av Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet har ilagt Sector Alarm og Verisure gebyrer på til sammen over 1,2 milliarder kroner etter å ha konkludert med at alarmselskapene har drevet ulovlig landsdekkende prissamarbeid.

Varsel om ileggelse av gebyrer på 424,8 og 784 millioner kroner til henholdsvis Sector Alarm og Verisure ble sendt av Konkurransetilsynet i juni 2019. Når Konkurransetilsynet i november 2020 offentliggjorde de endelige vedtakene, kom gebyret på 467,3 millioner kroner til Sector Alarm og 766 millioner kroner til Verisure.

– Sector Alarm og Verisure har samarbeidet om å ikke selge boligalarmer til hverandres kunder gjennom dørsalg. Samarbeidet foregikk ved at begge selskapene begrenset egne dørselgeres adgang til å selge boligalarmer til den andres kunder i perioden 2011 til 2017, sa Lars Sørgard, konkurransedirektør i Konkurransetilsynet.

Ifølge Konkurransetilsynet skyldes forskjellen på gebyrene ulik omsetning og at det er tatt høyde for andre resultattall i tillegg til å ha endret praksis for beregning.

Verisure vil anke vedtaket

Verisure mener at Konkurransetilsynet har sett bort fra fakta i saken og tatt kontakten mellom selskapene ut av kontekst. De kan klage på vedtaket, noe selskapet i en pressemelding sa de vil gjøre.

– Sakens fakta viser at det har vært hard konkurranse i markedet mellom Sector Alarm og Verisure i alle salgskanaler i hele perioden som er undersøkt. Vi er uenige i tilsynets vurderinger og kommer til å anke vedtaket til Konkurranseklagenemnda, sa Glenn Støldal, pressesjef i Verisure.

Konkurransetilsynet påpeker alvorlige brudd

Konkurransetilsynet ser derimot helt annerledes på saken. Etter en omfattende etterforskning gjennomførte tilsynet bevissikring hos både Sector Alarm og Verisure i juni 2017. Mens Sector Alarm etter mottak av varsel i 2019 godtok gebyret, valgte Verisure å sende merknader.

– Å samarbeide slik Sector Alarm og Verisure har gjort, er et alvorlig brudd på konkurranseloven, og kan ha ført til dyrere boligalarmer. Markedsdeling er en svært alvorlig overtredelse av konkurranseloven, og gebyrene i denne saken underbygger dette, sa Hanne Dahl Amundsen, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.

Les også

Verisure vil anke «rabattert» gebyr på 766 millioner kroner
Sector Alarm godtar gebyr på 467,3 millioner kroner

Kilder: Konkurransetilsynet / DN
Foto: Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet ilegger Sector Alarm og Verisure gebyrer på til sammen over 1,2 milliarder kroner for ulovlig samarbeid