Verisure fikk ikke medhold i Konkurranse­klagenemnda og må betale 766 millioner kroner

Konkurransetilsynets vedtak om å ilegge Verisure et overtredelsesgebyr på 766 millioner kroner for brudd på konkurranseloven § 10 og EØS-avtalen (artikkel 53) ble av alarmselskapet påklaget den 25. mai 2021. Konkurranseklagenemnda har i dag gitt Konkurransetilsynet medhold og opprettholder tilsynets vedtak for brudd på konkurranseloven i sin helhet.

Spørsmålet Konkurranseklagenemnda overordnet skulle ta stilling til i klagesaken, som ble behandlet av nemndas medlemmer professor Tore Lunde, lagdommer Bjørn Eirik Hansen, advokat Elisabeth Styrvold Wiggen, og professor Frode Steen (vara), var om det foregikk ulovlig markedsdeling mellom Sector Alarm og Verisure i det norske privatboligalarmmarkedet i perioden 2011 til 2017.

Markedsdeling er bevist med klar sannsynlighetsovervekt

I likhet med Konkurransetilsynet har Konkurranseklagenemnda funnet at det er bevist med klar sannsynlighetsovervekt at ulovlig markedsdeling og utveksling av konkurransesensitiv informasjon mellom alarmselskapene fant sted i den aktuelle perioden.

Nemnda legger også til grunn at overtredelsesgebyret på 766 millioner kroner er riktig utmålt, og opprettholder etter en konkret vurdering gebyrets størrelse. Søksmål mot vedtaket kan reises av Verisure ved Gulating lagmannsrett innen tre måneder.

Les også

Alarmkundeforeningen saksøker Sector Alarm og Verisure
Verisure vil anke «rabattert» gebyr på 766 millioner kroner

Kilde: Konkurranseklagenemnda
Foto: Shutterstock

Konkurranseklagenemnda har funnet at ulovlig markedsdeling er bevist med klar sannsynlighetsovervekt