Verisure vil anke «rabattert» gebyr på 766 millioner kroner

Etter at Konkurransetilsynet i juni 2019 varslet Sector Alarm og Verisure om gebyrer for ulovlig samarbeid valgte Sector Alarm å betale. Det gjorde ikke Verisure.

– Vi har svart i detalj på Konkurransetilsynets foreløpige vurderinger, som vi er uenige i. Vi opplever tøff konkurranse i markedet, og det har vært situasjonen i hele perioden tilsynet har vurdert, skrev pressesjef Glenn Støldal i Verisure til DN.

Verisure unnslapp ikke det som var og ble norgeshistoriens nest største konkurransegebyr. I november 2020 fattet Konkurransetilsynet endelig vedtak, og ny praksis for beregning av varighet medførte en gebyrreduksjon fra 784 til 766 millioner kroner.

Verisure skrev i en pressemelding at de er svært skuffet over Konkurransetilsynets beslutning og kommer til å anke vedtaket til Konkurranseklagenemnda.

Alvorlig form for konkurransekriminalitet

Sector Alarm og Verisure har ifølge Konkurransetilsynet i perioden 2011 til 2017 hatt omfattende direkte kontakt ved fysiske møter, telefon og e-post. Selskapene skal ha oppfordret hverandre til å overholde det ulovlige samarbeidet og har utvekslet detaljert informasjon og markedsstrategier. Når de opplevde at samarbeidet ble forsøkt brutt, truet de hverandre, og har på denne måten klart å opprettholde og stabilisere markedsdelingen.

Les også

Sector Alarm godtar gebyr på 467,3 millioner kroner
Sector Alarm og Verisure ilagt milliardbot av Konkurransetilsynet

Kilder: Konkurransetilsynet / DN 2019 / DN 2020
Foto: Verisure

Verisure vil anke Konkurransetilsynets gebyr på 766 millioner kroner for ulovlig samarbeid med Sector Alarm