Vilkår og vedtekter

Sist oppdatert 18.04.2021

Ved å bli medlem i Alarmkundeforeningen bekrefter du å ha gjort deg kjent med og akseptert Alarmkundeforeningens vilkår og vedtekter.

Alarmkundeforeningen ble stiftet den 17. februar 2020 som en selveiende og frittstående medlemsorganisasjon registrert i Norge med organisasjonsnummer 824 661 022, og hvor stifterne selv har vært kunder i Sector Alarm AS og Verisure AS i tidsperioden det ulovlige samarbeidet har funnet sted.

Alarmkundeforeningens vedtektsfestede formål er å søke økonomisk kompensasjon til alle privatpersoner i Norge som har vært kunde i ett av eller begge alarmselskapene Sector Alarm AS og Verisure AS for de økonomiske tap de er påført i hele eller deler av perioden 2011 til 2017 som følge av det ulovlige kartell- og markedssamarbeidet avdekket av Konkurransetilsynet.

Les mer om Alarmkundeforeningens vedtekter

Når Alarmkundeforeningen er ferdig med å søke økonomisk kompensasjon fra Sector Alarm AS og Verisure AS vil organisasjonen oppløses og ditt medlemskap automatisk opphøre. Alarmkundeforeningens eventuelle formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle en norsk ideell organisasjon.

Medlemskostnader

Medlemskap i Alarmkundeforeningen er gratis og medfører ingen økonomiske risikoer. Medlemmene bestemmer selv om de ønsker å støtte foreningen økonomisk.

Medlemsrettigheter og -plikter

Medlemskap i Alarmkundeforeningen medfører ingen krav til deltakelse i foreningens arbeid eller vedtektsfestede formål. Alle medlemmer har rett til å delta og stemme på årsmøte, og er valgbare til tillitsverv. Medlemmene plikter å forholde seg til årsmøtevedtak.

Hvem som kan bli medlem

Medlemskap i Alarmkundeforeningen er åpent for alle privatpersoner i Norge som har vært kunde i ett av eller begge alarmselskapene Sector Alarm AS og Verisure AS i hele eller deler av perioden 2011 til 2017.

Medlemskap i Alarmkundeforeningen er ikke åpent for:

  • Ansatte eller tidligere ansatte i Sector Alarm AS eller Verisure AS
  • Ansatte eller tidligere ansatte i nærstående selskaper av Sector Alarm AS eller Verisure AS (i samme konsern mv.)
  • De som har samboer eller ektefelle som er, eller har vært, ansatt i Sector Alarm AS eller Verisure AS

Hvordan bli medlem

For å bli medlem i Alarmkundeforeningen må du fullføre registreringsprosessen ved å følge informasjonen som er tilgjengelig på vårt nettsted. Det er ditt ansvar å sørge for at informasjonen du oppgir ved innmelding er korrekt.

Hvordan avslutte medlemskapet

For å avslutte medlemskapet i Alarmkundeforeningen må du fullføre utmeldingsprosessen ved å følge informasjonen som er tilgjengelig på vårt nettsted. Du kan utføre utmelding når som helst.

Tvangsutmelding

Alarmkundeforeningen forbeholder seg retten til å tvangsutmelde medlemmer som utfører brudd på Alarmkundeforeningens vilkår og vedtekter. Alarmkundeforeningen kan også tvangsutmelde medlemmer som ikke medvirker til, eller motarbeider, foreningens formål. Beslutninger om tvangsutmelding treffes med bindende og umiddelbar virkning av styret i Alarmkundeforeningen.

Kommunikasjon

All kommunikasjon mellom deg og Alarmkundeforeningen vil foregå på vårt nettsted eller e-post. Som medlem av Alarmkundeforeningen godtar du også mottak av informasjon fra våre samarbeidspartnere. Alarmkundeforeningen står selv for utsendelse av all informasjon til sine medlemmer.

Behandling av personopplysninger

Alarmkundeforeningen må behandle personopplysninger for å kunne registrere og administrere medlemmer, samt kontrollere medlemskrav i henhold til våre vilkår og vedtekter. Les mer om hvordan Alarmkundeforeningen behandler dine personopplysninger på siden for personvern.

Finansieringskostnader

Alarmkundeforeningen har inngått avtale med Therium Capital Management Nordic AS om finansiering av prosessen med å søke økonomisk kompensasjon fra Sector Alarm AS og Verisure AS, og Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS for å føre prosessen på vegne av de berørte kundene.

Therium Capital Management Nordic AS har stilt garantier til Alarmkundeforeningen for å dekke våre kostnader i prosessen med å søke økonomisk kompensasjon uten å stille de berørte kundene ansvarlig økonomisk. Alarmkundeforeningen har som mål at finansieringskostnadene vil kunne komme til fradrag i et eventuelt erstatningsbeløp og dekkes fullt ut av Sector Alarm AS og Verisure AS om Alarmkundeforeningen vinner frem på vegne av kundene.

Kostnadene ved ekstern finansiering må godkjennes av retten som behandler prosessen med å søke økonomisk kompensasjon, og Alarmkundeforeningens målsetning, med sikte på å maksimere utbetalingen til de berørte kundene, er å holde finansieringskostnadene så lave som mulig.

Økonomisk støtte

Dersom du ønsker å gi støtte økonomisk til Alarmkundeforeningen, kan dette gjøres med Vipps eller ved overføring direkte til vår bankkonto. All økonomisk støtte går uavkortet til driften av Alarmkundeforeningen og utgifter i forbindelse med gruppesøksmålet.

Garantier

Alarmkundeforeningen vil gjøre sitt ytterste for å vinne frem prosessen med å søke økonomisk kompensasjon fra Sector Alarm AS og Verisure AS, men kan ikke garantere prosessens utfall.

Endring av vilkår og vedtekter

De til enhver tid gjeldende vilkår og vedtekter vil være tilgjengelig på Alarmkundeforeningens nettsted. Alarmkundeforeningen forbeholder seg retten til å kunne utføre endringer i våre vilkår og vedtekter og kommunisere slike endringer på vårt nettsted eller e-post. Endringer i Alarmkundeforeningens vilkår og vedtekter kan ikke påføre medlemmene kostnader.

Tvisteløsning

Enhver tvist forbundet med ditt medlemskap og Alarmkundeforeningens vilkår og vedtekter er underlagt norsk rett med Oslo tingrett som verneting.